DRUKUJ

Linia:

R-k Kłokocin Urząd Celny, linia 45

Dni robocze

 • 05:04
 • 05:53 G
 • 06:37 C
 • 07:01 C
 • 07:24
 • 08:04 L
 • 09:09 B
 • 10:06 L
 • 11:51 L
 • 12:59
 • 14:19 P
 • 15:19
 • 16:29 C
 • 16:59 A
 • 17:39 C
 • 18:15 G
 • 18:54 E
 • 19:59 A
 • 21:04
 • 22:14
 • 23:05 Z

Sobota

 • 05:04
 • 06:14
 • 07:24 B
 • 09:24
 • 11:34
 • 12:59 L
 • 15:34 B
 • 16:39 L
 • 17:39 B
 • 18:49 B
 • 21:04 L
 • 23:05 A

Niedziela

 • 06:14 K
 • 09:04 B
 • 11:24 B
 • 12:59 L
 • 15:34 B
 • 16:39 L
 • 17:39 B
 • 18:49
 • 21:04 L
 • 23:05 A

Legenda

 • Z - kurs do przystanku Ligota Żorska
 • B - kurs do dworca autobusowego
 • P - kursuje przez Kłokocin Poligonowa
 • C -kurs do przystanku Boguszowice Stare
 • G -kurs do przystanku Gotartowice
 • A - kurs do przystanku Sąd
 • L -kurs do przystanku Lyski Rondo
 • K -kurs do przystanku Orzepowice Rondo
 • E - Kurs przez Stodoły Kaplica
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek:

DRUKUJ